شبنم صحرای دل – ملا عبدالواحد واعظی

شبنم صحرای دل

ای گل نازم گل زیبای دل
جای تو شد مسکن ماوای دل

حسن تو را عالم و آدم ندید
پرتو حسنت شده سودای دل

بوده به تقدیر ازل تا که شد
جلوه نمودی به تماشای دل

دل شده بر دام جمالت اسیر
نغمه ئ جانسوز تو غوغای دل

نور رویت آتشی اندر وجود
چشم شهلا کوکب دنیای دل

عارض رخسارتو چون ماه نو
زلف سیاه ظلمت شبهای دل

نور دل از برق بالا میزند
کس نمیداند دل و معنای دل

دل به عشق توزلیخا می تپید
شد زمانی تا شدی پیدای دل

عصمت یوسف رمیده از بدن
چون تو رسیدی به تمنای دل

ابر امید می فشاند از کرم
عطر تو بر شبنم صحرای دل

گر چه دوری واعظا تاج سرم
هر کجا باشی توی مولای دل

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.