شبنم شدم به برگ گلی آب میشوم – سید احمد حدیث

شبنم شدم به برگ گلی آب میشوم
لیکن ز هجر روی تو بیتاب میشوم
تو چون طلوع خورشید و من کرم شب چراغ
گاهی به زیر زلف تو نایاب میشوم
سید احمد حدیث
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.