شبانگه بــاستــاره از تــو گفتـــم – عزیزه عنایت

شبانگه بــاستــاره از تــو گفتـــم
بــه اوج کهکشان نـام تــو جستم
دلم شاداست که ازروزی نخستم
رقم زد بــاتـو گردون سـر نـوشتـم
عزیزه عنایت2013/11/29
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares