سخن مادرم – سید احمد حدیث

سخن مادرم
شبی گفت مادرم ای نور دیده
تو قدر من چه دانی نو رسیده
عیان گردد چو قدر من زمانی
شود این رشته ها از هم بریده
حدیث
روز خجسته مادر را به همه مادران عزیزم مبارکباد میگویم
سید احمد حدیث
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.