ستاره در هوا – ملا عبدالواحد واعظی

ستاره در هوا

وصال یار و عمر جاودانی
ازین بهتر نباشد زندگانی

جمال یار و چشم آبدارش
شود مرهم به هر درد نهانی

کسی را عشوه ئ دلدار باشد
نبیند روی درد و ناتوانی

یقین دارم که چشم کس ندیده
چو شهنازم به این نام ونشانی

به حور جنتم دعوت مفرما
که دارم بلبل شیرین زبانی

لب لعل غنچه بکشا در تبسم
دل افسرده را بهتر ز جانی

نگارم گر محبت میفروشی
ز نسل خود عزیز و مهربانی

ستاره در هوا گم کرده مهتاب
تو مقبولتر ز ماه آسمانی

گدای کوی تو با خود ببالد
که تو شاهنشهی کون ومکانی

نمیرد دل اگر شد زنده برعشق
بماند تا ابد در کامرانی

الا ای واعظی در بین یاران
به خورشید غزل رنگین کمانی

Hits: 2

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.