ذوق ِ دل سید همایون شاه عالمی

ذوق ِ دل
ای ز تو صد پاره گریبان مرا
گشت جهان بی سر و سامان مرا
رفت بحیرت سر ِ سودایی ام
نیست حیاتم دگر آسان مرا
مرده ام ای خلق به من آوَرید
آب ِ حیات از رخ جانان مرا
کـشـتۀ آن گــلرخ ِ ماه پیـکرم
شاد نشد دل به گلستان مرا
داغ ز هجر است طبیبم چه کار
درد ز عشقست چه درمان مرا
نعره کشم از دل ِ نادان ِ خویش
کور کند گریه یی هجران مرا
سایه یی سروش ز من افتاده دور
سوخت ببین آتش ِ سوزان مرا
قند ِ لبش نیست میسر اگر
تلخ بوَد عمر ِ پریشان مرا
موج زند شوق (همایون) به دل
مست کند آن لب ِ خندان مرا
سال 2006 م
كابل،‌ افغانستان
سید همایون شاه عالمی
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.