دیگر مکن عزیز دلم سر گرانی ها – سید احمد حدیث

دیگر مکن عزیز دلم سر گرانی ها
با من بیا که عیش کنیم ، از جوانی ها
روزی چومیرسد که پشیمان شویم چه زود
حالا که رفته بین چه سود ، مهربانی ها
جانم بیا که فصل بهار زود می گذرد
دیگر مجال نیست کنی زندگانی ها
در جاده های زندگی تنها مرو عزیز
گرگان لباس میش چو دارد ندانی ها !
دل می برد به رنگ ، دلش جای دیگر است
او در غم پلان و تو در شادمانی ها
دزدان دل چو دیدم و اندر کمین او
یارب تو حارسش بشو از فلانی ها
گاهی به گریه گویم و گاهی سکوت وار
بس کن که شد تباه ز چشمک چرانی ها
معلوم من بشد از این چار فصل سال
سبز است و زرد و سرخ سفید و خزانی ها
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.