دوز هم‌ بولماسا – مختومقلی فراغی

دوز هم‌ بولماسا
توغسان‌ دورلي‌ ط‌عام‌ بولسا قاشينگدا نه‌ لذت‌ ايچينده‌ دوز هم‌ بولماســـــــــــا
نه‌ بيلر سن‌ نه‌ ايش‌ باردير باشـــــينگدا مشكل‌ ايشدير باشدا گوز هم‌ بولماسا
آياق‌ بار يورماگه‌، ال‌ بار آلماغــــــــــــــــا قاني‌ بنده‌، ساغليق‌ شكرين‌ قيلماغـــا
قولاق‌ باردير اشيتگه‌نين‌ بيلماگـــــــــــه‌ كيم‌ دوزه‌در تيلده‌ سوز هم‌ بولماســــــا
يوق‌ يردن‌ جان‌ بريپ‌، يتيردي‌ نانـــــــي‌ كونگول‌ بوستانيندا بيتگير ايمانــــــــــي‌
آدينگ‌ بنده‌ بولسا، ايانگي‌ تانـــــــــــي‌ گليپ‌ سانگا يوز به‌ يوز هم‌ بولماســــــا
قسمتين‌ حق‌ بيلن‌ رزقين‌ آزلامــــــــاز سوز بيلن‌لر بيلن‌ سوزون‌ گيزله‌مــــــــــز
كونگول‌ جوشا گلمز ديل‌ هم‌ سوزله‌مز هر يوركده‌ عشقدان‌ كوز هم‌ بولماســـا
ييلدان‌ ييلا فساد آرتار ايامــــــــــــــــــه حقينگ‌ اوزي‌ گتيرمه‌سه‌ انجامــــــــــــــه‌
دنيا سوزي‌ منگزار دوزسيز ط‌عامـــــــه سوز ايچينده‌ گلين‌ – قيز هم‌ بولماســـــا
يوم‌ گوزونگ‌ني‌، ياپيپ‌ گزگيل‌ ديشينگ‌ني‌ يازا يتسنگ‌ اونوتماغيل‌ قيشينگ‌ني‌
توكل‌ ات‌ حقه‌ تابشير ايشينگ‌نـــــــــــــي‌ صبر بيلن‌ بيتر تيز هم‌ بولماســــــــــا
مختومقلي‌ خيال‌ دوشدي‌ اوزومــــــــــــــه‌ كوپ‌ تماشا گليپ‌ گچر گوزومـــــــــه‌
اشيدنلر عيب‌ ايله‌مانگ‌ سوزومـــــــــــــه‌
ايل‌لر كيبي‌ ســـــــوزوم‌ اوز هم‌ بولماسا
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.