دلدار مرا در غم و اندوه بکاست – رکن‌الدین اوحدی مراغه‌ای

دلدار مرا در غم و اندوه بکاست
یک روز برم به مهر ننشست و نخاست
گفتنم مگر این عیب ز دل سختی اوست؟
چون میبینم جمله ز بدبختی ماست
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.