دفتر عشق – ملا عبدالواحد واعظی

دفتر عشق

همین عطر دل آویز بهارم
بود از رونق دیدار یارم

به یک نیم نگاه دل از کفم رفت
شهید نرگس آن گل عذارم

تواضع میکنم در دفتر عشق
به کوی دلبری گرد و غبارم

عرق گونه چو شبنم آب گشتم
غریق محنت این روزگارم

ز شهناز عزیز خود بگویم
که من پرورده ئ دست نگارم

خوشا برحال من روزی شود که
گل نازم نشیند در کنارم

هوس گر دامن گل را رقم زد
گل ناز دانه ئ خود میشمارم

به بستان وجودش خرمن گل
گدای خرمن آن لاله زارم

به یک ناز و ادا از روی الفت
گسیخته عقل و دین از اختیارم

صفات عشق او بهتر ز لیلی
چو مجنون سر بصحرایش گذارم

سر و پا عشق میجویم چو واعظ
که از کوی وفا گردد نثارم

Hits: 1

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.