در عشق بلب خموش می‌باید بود – مشتاق اصفهانی

در عشق بلب خموش می‌باید بود
در عالم دل بجوش می‌باید بود
چشمی نه هزار چشم می‌باید بود
گوشی نه هزار گوش می‌باید بود
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.