دانی که به من در غمت آیا چه گذشت؟ – حزین لاهیجی

دانی که به من در غمت آیا چه گذشت؟
بر سرچون شمع،بی تو شبها چه گذشت؟
از درد فراق، ما ز خود بی خبریم
آیا خبرت هست که بر ما چه گذشت؟
رباعیات حزین لاهیجی
www.facebook.com/rumibalkhi.af
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.