داغ‌ سايار – مختومقلی فراغی

داغ‌ سايار
داغلار يرينگ‌ ميخي‌ دير
دپه‌ اوزون‌ داغ‌ سايار
چكيك‌ آيدار بلبل‌ من‌
چيرلاق‌ اوزون‌ زاغ‌ سايار
كمليك‌ ايله‌ ــ كمال‌ بار
منليك‌ اتمه‌ زوال‌ بار
هر باشدا بير خيال‌ بار
قول‌ اوزوني‌ ايگ‌ سايار
گويجوندن‌، قواتيندان‌
دنيانينگ‌ نوباتيندان‌
بير كيشي‌ عزتيندان‌
بداصل‌ اوزون‌ بگ‌ سايار
نادانام‌، زات‌ بيلمه‌نم‌
بير كمينه‌ قول‌ منم‌
سيركه‌ آيدار: “بال‌ منم‌”
نبيت‌ اوزون‌ ياغ‌ سايار
خبر آلسانگ‌ بيرودن‌
اوزون‌ كم‌ سايماز دوودن‌
اوز يانيندا بدودن‌
اشك‌ اوزون‌ يگ‌ سايار
درد چكن‌لر درد بيلر
نامرد اوزون‌ مرد بيلر
تيلكي‌ اوزون‌ قورت‌ بيلر
قارساق‌ اوزون‌ سگ‌ سايار
مختومقلي‌ بير قول‌دير
قوللوغينا قايل‌دير
آقماق‌ اوزون‌ عاقل‌ ديير
تنتك‌ اوزون‌ ساغ‌ سايار
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.