خسته گشتم از غم بود و نبود – سید احمد حدیث

خسته گشتم از غم بود و نبود
هر چه غم بود زندگی بر من فزود
رفته بودم پیش آن دانای راز
یک اشاره سوی این قرآن نمود
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.