خراب‌ ايلار – مختومقلی فراغی

خراب‌ ايلار
مومن‌ بولان‌ منكر بولماز سوزومه‌
جبار بو جهاني‌، گور، خراب‌ ايلار
چوخ‌ نسنه‌لر گلر-گچر گوزومه‌
بو دنياني‌ بير بدكار خراب‌ ايلار
ايشي‌ رواج‌ تاپار بد ايش‌ توتانينگ‌
ديله‌گي‌ دوش‌ گلمز حق‌ دييپ‌ ياتانينگ‌
ير يوزونده‌ بولار گويچ‌-گويچ‌ يته‌نينگ‌
جهاني‌ ظ‌لم‌ ايله‌ زور خراب‌ ايلار
علمه‌ اويماز، عالم‌لاري‌ جد بولار
يوق‌ايشلر يولبولار بار ايش‌ بد بولار
شريعت‌ نيست‌ بولار بد ايش‌ سد بولار
اولكاني‌ بير نيچه‌ ط‌ور خراب‌ ايلار
بلخي‌ بوغاز دردي‌، پيشاوري‌ ــ داش‌
عمان‌ شهرين‌ دريا، بصرني‌ ــ آتش‌
مديناني‌ آچليق‌، مكاني‌ ــ حبش‌
هرات‌، قندهاري‌ مار خراب‌ ايلار
روم‌ شهرين‌ ايله‌يير صاعقه‌ خراب‌
يمني‌ هولاچ‌ ييقار، موصل‌ني‌ ــ عقرب‌
كوفاني‌ جووه‌نك‌ بغداد شهرين‌ ــ آب‌
ري‌ اولكه‌سين‌ ديلنيپ‌، ير خراب‌ ايلار
سوزومه‌ قولاق‌ بيير عاقل‌، هميشه‌
تبريزه‌ ط‌اعون‌ دوشر، شيرازي‌ كيشه‌
اولاد صوفياني‌ آدي‌ قوميشا
اصفهاني‌ صاحب‌ كار خراب‌ ايلار
سمرقندي‌ قبط‌ي‌ ييغيلار، بك‌ باسار
بخار شهرين‌ نان‌ قيتليغي‌ ترك‌ باسار
سرخسي‌ مرگي‌ بوزار، مروي‌ ريك‌ باسار
شيرازي‌ ترك‌، چوغان‌ مور خراب‌ ايلار
كاشغري‌، ختني‌ كافر هند اگر
ختايه‌ آسماندان‌ كژدم‌لار ياغار
هر كژدم‌ تيوه‌ دك‌ بير-بيرگه‌ دگر
هندوستاني‌ آه‌ و زار خراب‌ ايلار
عدن‌ شاهي‌ اتگچ‌ لاهورا عزمي‌
قايديپ‌ يوردون‌ تاپماز، داغ‌ مي‌ يا دوز مي‌
آب‌ جيحون‌ خراب‌ ايلار خوارزمي‌
اط‌رافدا هر ملك‌، كيم‌، بار ــ خراب‌ ايلار
دارغانينگ‌ شهرينه‌ گوكدن‌ سس‌ گلر
اول‌ بير ياويز سسدير، اشيدن‌ اولر
بلغارينگ‌ شهريني‌ اول‌ ارس‌ آلار
ارسي‌ دجال‌ بيله‌ نار خراب‌ ايلار
مختومقلي‌، هر كيم‌ دينگله‌سه‌ جاندان‌
بو ايشلر اونگ‌ گلر آخر زماندان‌
مهدي‌ يردن‌ چيقار، عيسي‌ آسماندان‌
دجالي‌ اول‌ ايكي‌ ار خراب‌ ايلار
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.