خدا بود يارت

خدا بود يارت
خدا بود يارت، قرآن نگهدارت
سخی مددگارت، سخی مددگارت
الا يار جان، خطر دارد جدايی
نهال بی ثمر دارد جدايی
بيا که ما و تو تنها نشينيم
که مرگ بيخبر دارد جدايی
دل من زين همه غم ها فسرده
توانم را غم عشق تو برده
دريغا روزی آيی بر سر من
چراغ عمر من بينی که مرده
الا يارک شوخ و نازنينی
چرا از من تو دوری ميگزينی
بيايی ديدنم ترسم که آنروز
بغير از سبزۀ خاکم نبينی
خدا بود يارت، قرآن نگهدارت
سخی مددگارت، سخی مددگارت
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.