خاطرات ذهن سید همایون شاه عالمی

خاطرات ذهن
اشکم جواهرست به مژگان خــــزینه باد
راز ِ نهـــان ِ عشق به کتمــان ِ سینه باد
عاشق ز خصم و خشم که بیگانه میشود
قــلـــب ِ صفای عشق مبرا ز کــــینه باد
خمخــــانه هـــای لعل لبش تا که دیده ام
بر صورت چو خاتم او چون نگـینه باد
راز ِ وصــــــال یار بمردم نگــــــفته به
در خـــاطــــرات ذهــن همــانا دفینه باد
لبخند ِ گــــرم ِ یار رباید حضــــور ِ غم
در اضطـراب تک تک قلبم سکــینه باد
انداختی نگــــــــاه و تبسم شد آشکــــــار
ای مونس آن نگاه تو دایم قـــــــرینه باد
در قلب پاک ما که فقط عشقِ یار هست
دور از گزند ِ حادثه ها از کمـــــینه باد
نتوان که پا گرفت ز رفتن بکـــــوی یار
گرخون ِ دل بدست فلک همچو خینه باد
آخــــر به بام ِ عشق رسانم دل ِ حـــزین
تا راه ِ وصــــل یار بمــــــانند ِ زینه باد
گشتی به پاکی شهره (همایون) مبارکت
شهر صفای قلب تو همـــچون مدینه باد
25 اپریل 2012 م
کرنرزول – کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.