جوشا دوشوپ‌ سن‌ – مختومقلی فراغی

جوشا دوشوپ‌ سن‌
گل‌ كونگلوم‌، گوزله‌گيل‌ عالم‌ جهاني‌
سويله‌، نچون‌ بيله‌ جوشا دوشوپ‌ سن‌؟
عالم‌ده‌ سنينگ‌ دك‌ يوقمي‌ دهان‌لي‌
سيرينگ‌ دستان‌ ايلاپ‌، فاشه‌ دوشوپ‌ سن‌
سوكسه‌لر نيلار سن‌ سن‌ نامراده‌
“سنينگ‌ كيمين‌ يوقمي‌؟ ـ ديييپ‌ ـ دنياده‌
يا شيله‌ گويچ‌لي‌مي‌ عشقينگ‌ زياده‌
حدين‌ بيلماي‌، آشا-آشا دوشوپ‌ سن‌!”
قدم‌ قويسام‌، صحرالارا، چول‌لره‌
كونگول‌ قاينار، سوز جوش‌ ادر ديل‌لره‌
ايل‌لر سانگا حيران‌، سن‌ هم‌ ايل‌لره‌
يا عقلينگ‌ آلديريب‌، چاشه‌ دوشوپ‌ سن‌
بقا يوقدور صحبتينگه‌، سازينگا
اعتبار يوق‌ قيش‌ گونونه‌، يازينگا
سن‌ بو دردي‌ ياويتمازدينگ‌ اوزونگه‌
اول‌ كبري‌ گدازه‌ نيشه‌ دوشوپ‌ سن‌؟
مختومقلي‌، همه‌ يولا باش‌ اوردونگ‌
چوخ‌لار بيلن‌ گزدينگ‌، اوتوردينگ‌، توردونگ‌
يالانچيدا نه‌ هزل‌ اتدينگ‌، نه‌ گوردونگ‌
ايمدي‌ سن‌ اوتوز دورت‌ ياشا دوشوپ‌ سن‌
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.