جشن روزگار وصال – ملا عبدالواحد واعظی

جشن روزگار وصال

بیا بیا که گل ناز بوستان تو ام
گل ستوده ئ از نسل خاندان توام

به بزم عیش سفر جان و دل بیارایم
غلام همت والای کاروان تو ام

خدا کند که رسد جشن روزگار وصال
شعار صفحه شده نام جاودان تو ام

غبار دامن کوه وفای زنده دلان
سواد نازک آن خاک آستان تو ام

حضور ناز تو شد نور هر شبی تارم
نوای خلوت دل موج داستان تو ام

مرا گرفته همان خورشید گریبانت
به من بتاب که همان ماه آسمان تو ام

صفای قلب تو شد رونقی به بازارم
متاع ناب غزل بهر هر دوکان تو ام

زبان به مدح و ثنای توافتخار من است
چکیده گوهری از بحر بیکران تو ام

به گنج اشرف دل گوهری تو شهنازم
نگین خاص همان گنج دلستان تو ام

صفات مظهر نازت مرا شده تسبیح
غریق عشق تو هم نام و نشان تو ام

نشد که وصف ترا آنچه هست بیان کردن
فریفته واعظ درگاه خوش بیان تو ام

Hits: 3

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.