تاجیکستان شد منور تا تو گشتی بی نقاب – ابوالقاسم لاهوتی

تاجیکستان شد منور تا تو گشتی بی نقاب،
عالمی روشن شود، چون مه برآید از سحاب.
آفرین بر قوه ای کز پرده آزادت نمود؛
حیف بود این حسن عالمگیر ماند در حجاب.
از برای مست کردن، یک نگاهت بس بود،
عاشق روی تو را حاجت نباشد با شراب.
روی نیکوی تو را، کوتاهی مو عیب نیست،
حسن تو، دل را به سوی خود کشاند بی طناب.
قدرت سرپنجۀ اکتبر را بنگر، که چون
چادر از رویت گرفت و داد بر دستت کتاب.
بندۀ دیروزه اکنون حکمرانی می کند،
هیچ را هر چیز کردی، زنده باش ای انقلاب!
دوشنبه، دسامبر ۱۹۲۵

Hits: 5

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.