بیخودی ها سید همایون شاه عالمی

بیخودی ها
چیست اندر عمر کوته جز گناهی بیشتر
از گنه گشته سپیدی را سیاهی بیشتر
سجده غفلت بسازم نغمه ی بیدردی بود
دامنی از عجز بردم شد نگاهی بیشتر
گلخنی دارم به دل از آتش ذوق وصال
این تن عاصی وخاکی نیست کاهی بیشتر
مشتعل شد شعله ء از نور احسان در تنم
یافتم من هم حضور ِ تکیه گاهی بیشتر
از حضور عقل و سنجش درد سر دیدیم بس
نیک دیدم بیخودی ها را پناهی بیشتر
قرص مهتاب هوس را کس ندیده چهارده
سایه افتد از زمین هم روی ماهی بیشتر
کاسه ء امید بردم بر در ِ جانان ز عجز
در گدایی شد (همایون) تا ز شاهی بیشتر
سال 2006
کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.