بگو ای یار همراز این چه شیوه‌ست – مولانا جلال الدین محمد بلخی

بگو ای یار همراز این چه شیوه‌ست
دگرگون گشته‌ای باز این چه شیوه‌ست
عجب ترک خوش رنگ این چه رنگست
عجب ای چشم غماز این چه شیوه‌ست
دگربار این چه دامست و چه دانه‌ست
که ما را کشتی از ناز این چه شیوه‌ست
دریدی پرده ما این چه پرده‌ست
یکی پرده برانداز این چه شیوه‌ست
منم آن کهنه عشقی که دگربار
گرفتم عشق از آغاز این چه شیوه‌ست
بدان آواز جان دادن حلالست
زهی آواز دمساز این چه شیوه‌ست
مسلمانان شما این شور بینید
که مثلش نیست هنباز این چه شیوه‌ست
شراب و عشق و رنگم هر سه غماز
یکی پنهان سه غماز این چه شیوه‌ست
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.