بگذرد بگذرد

بگذرد بگذرد
بگذرد، بگذرد، عمر من بگذرد
خوشتر است زندگی، عمر من بگذرد
من فقيرم، فقير ديار خودم
غير دارندگی، عمر من بگذرد
ماه ها بگذرد، سال ها بگذرد
زير بارندگی، عمر من بگذرد
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.