بي‌نماز چركين – مختومقلی فراغی

بي‌نماز چركين
قولاق‌ سال‌، ياغشي‌راق‌ دينگله‌
سوزومني‌ بي‌نماز چركين‌
جهنم‌ دييديلر، آنگلا
يرينگني‌، بي‌نماز چركين‌
ييلانلار چيرپينيپ‌ هاشلار
ملك‌لر جانينگا باشلار
ايچيانلار اووروليپ‌ ديشلار
تنينگني‌، بي‌نماز چركين‌
يوزونگني‌ اودا يانديرلار
ايچينگني‌ زهره‌ دولديرلار
چكيپ‌، قيرق‌ آرچين‌ سوينديرلر
ديلينگني‌، بي‌نماز چركين‌
پشيمانلار قيليپ‌ آندا
آياغيندا آغير كنده‌
قارالدارلار يوزونگ‌ شوندا
يوزونگني‌ بي‌نماز چركين‌
سريندن‌ كوپ‌ گچر كوي‌لر
ياتارينگ‌ آتشين‌ اويلر
توتارلار تاشلاشيپ‌ موي‌لر
تنينگني‌، بي‌نماز چركين‌
باشينگني‌ آشاق‌ آسارلار
ايكي‌ قولونگني‌ كسرلر
پيچاقلار بيله‌ سويارلار
درينگي‌، بي‌نماز چركين‌
مختومقلي‌ دوشر درده‌
نيچيك‌ ياتيپ‌ بولار گورده‌
گورر سن‌ تانگلا محشرده‌
گورگينگني‌، بي‌نماز چركين‌
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.