بير الله‌ دير – مختومقلی فراغی

بير الله‌ دير
يدي‌ قات‌ آسماني‌، يري‌
محكم‌ ادن‌ بير الله‌دير
ايكي‌ جهانينگ‌ سروري‌
دين‌ محمد مصط‌في‌دير
محمددن‌ اول‌ اوتن‌
الله‌نينگ‌ سيرينا يتن‌
ط‌ور داغيندا مسكن‌ توتان‌
اول‌ موسي‌ كليم‌ الله‌دير
نيچه‌ مرسل‌، نبي‌ گچدي‌
دنيانينگ‌ آخري‌ پوچ‌دي‌
گامي‌ باغلاپ‌، اول‌-دا گچدي‌
اول‌ داغي‌ نبي‌ الله‌دير
ابابكر، عمر، عثمان‌، علي‌
بيري‌ -بيريندن‌ ثنالي‌
كعبه‌ شهرينده‌ بنالي‌
ابراهيم‌ خليل‌ الله‌دير
يعقوب‌ آغلار گونده‌ صبا
دوشوپ‌ زندانا غضبا
مصر شهرينده‌ يوسفه‌
عاشق‌ بولان‌ زليخادير
چون‌توپراقدان‌ بولموش‌ عالي‌
اسرافيل‌ صورونا باغلي‌
داود پيغامبرينگ‌ اوغلي‌
اول‌ سليمان‌ پادشادير
حقدان‌ ديلارلر عمري‌
توكل‌ قيلديلار دورت‌ ياري‌
حق‌ يتيرسه‌ ذوالفقاري‌
دين‌ قوات‌لي‌ مرتضي‌دير
گوزل‌ الله‌ نظ‌ر سالان‌
مريمينگ‌ مهرينه‌ قالان‌
دورت‌ كتابينگ‌ بيرين‌ آلان‌
اول‌ عيسي‌ روح‌ الله‌دير
مختومقلي‌، يا حبيبيم‌
اونوتماسين‌ سني‌ ديليم‌
حضرتي‌ محمد وكيليم‌
سيغينديغيم‌ بير الله‌دير
يدي‌ قات‌ آسماني‌، يري‌
محكم‌ ادن‌ بير الله‌دير
ايكي‌ جهانينگ‌ سروري‌
دين‌ محمد مصط‌في‌دير
محمددن‌ اول‌ اوتن‌
الله‌نينگ‌ سيرينا يتن‌
ط‌ور داغيندا مسكن‌ توتان‌
اول‌ موسي‌ كليم‌ الله‌دير
نيچه‌ مرسل‌، نبي‌ گچدي‌
دنيانينگ‌ آخري‌ پوچ‌دي‌
گامي‌ باغلاپ‌، اول‌-دا گچدي‌
اول‌ داغي‌ نبي‌ الله‌دير
ابابكر، عمر، عثمان‌، علي‌
بيري‌ -بيريندن‌ ثنالي‌
كعبه‌ شهرينده‌ بنالي‌
ابراهيم‌ خليل‌ الله‌دير
يعقوب‌ آغلار گونده‌ صبا
دوشوپ‌ زندانا غضبا
مصر شهرينده‌ يوسفه‌
عاشق‌ بولان‌ زليخادير
چون‌توپراقدان‌ بولموش‌ عالي‌
اسرافيل‌ صورونا باغلي‌
داود پيغامبرينگ‌ اوغلي‌
اول‌ سليمان‌ پادشادير
حقدان‌ ديلارلر عمري‌
توكل‌ قيلديلار دورت‌ ياري‌
حق‌ يتيرسه‌ ذوالفقاري‌
دين‌ قوات‌لي‌ مرتضي‌دير
گوزل‌ الله‌ نظ‌ر سالان‌
مريمينگ‌ مهرينه‌ قالان‌
دورت‌ كتابينگ‌ بيرين‌ آلان‌
اول‌ عيسي‌ روح‌ الله‌دير
مختومقلي‌، يا حبيبيم‌
اونوتماسين‌ سني‌ ديليم‌
حضرتي‌ محمد وكيليم‌
سيغينديغيم‌ بير الله‌دير
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.