به ساغر نقل کرد از خم

به ساغر نقل کرد از خم
به ساغر نقل کرد از خم شراب، آهسته آهسته
بر آمد از پس کوه آفتاب، آهسته آهسته
فريت روی آتشناک او خوردم ندانستم
که خواهد خورد خونم چون کباب، آهسته آهسته
کباب نازک دل آتش هموار ميخواهد
بر آور چهره ات را از نقاب، آهسته آهسته
جدايی اندک اندک زهر خود را ميکند ظاهر
که تلخ خواهد شد در مينا گلاب، آهسته آهسته
شاعر : صائب تبريزی
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.