با ديگران همان رفتاري را – سخنان طلایی بزرگان

با ديگران همان رفتاري را داشته باش كه مي خواهي با تو داشته باشند. (نامشخص)
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.