با اشک روان، قطره زنان است دل ما – حزین لاهیجی

با اشک روان، قطره زنان است دل ما
ازکهنه سواران جهان است دل ما
پرورده ز طفلی، عوض شیر، شرابش
در میکده ها، پیر مغان است دل ما
از سرو روانت چه خیال است، جدایی
در پای تو چون سایه روان است دل ما
از شورش دریا، نکند موج هراسی
پروردهٔ آشوب جهان است دل ما

غزلیات نا تمام حزین لاهیجی
www.facebook.com/rumibalkhi.af

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.