ای که در کشتن عشاق درنگ است تو را – حزین لاهیجی

ای که در کشتن عشاق درنگ است تو را
نیم بسمل شده مگذار که ننگ است تو را

غزلیات نا تمام حزین لاهیجی
www.facebook.com/rumibalkhi.af

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.