ای پادشه ی خوبان

ای پادشه ی خوبان
ای پادشه ی خوبان داد از غم تنهايی
دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آيی
دايم گل اين بستان شاداب نمي ماند
درياب ضعيفان را در وقت توانايی
ای درد تو ام درمان در بستر بيماری
و ای ياد تو ام مؤنس در گوشه تنهايی
ای پادشه ی خوبان داد از غم تنهايی
دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آيی
شاعر: حافظ شيرازی
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.