ای لاف زنان را همه بویی ز تو نه – رکن‌الدین اوحدی مراغه‌ای

ای لاف زنان را همه بویی ز تو نه
حاصل بجز از گفتی و گویی ز تو نه
در هر مویی نشانه‌ای هست از تو
آنگاه نشان به هیچ رویی ز تو نه
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.