ای عشق حیدری وجودی

ای عشق
ای عشق مرا یکدم از خویش برآوردی
دریای وجودم را در شور و شر آوردی
در بحر حضور من بیخویش سفر کردی
یک سینه سخن بردی صد دل گهر آوردی
یک دشت گل وحشی بر دامنم افشاندی
یک جوی به جان من گلبرگ تر آوردی
بشکفت گل یاسم امید به بار آورد
ای نخل مراد دل آخر ثمر آوردی
گلهای وجود تو بوی دگری دارد
در گرمی حال من رنگ دگر آوردی
ای شاعر شوریده جانانه غزل گفتی
از نای دل و جانت شیر و شکر آوردی
نجم العرفا حيدري وجودي
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.