ای دل، می تجرید تمنا نکنی – قدسی مشهدی

ای دل، می تجرید تمنا نکنی
بی‌پروایی، مباد پروا نکنی
سیر چمن قدس به خاطر داری
ترسم که در آن باغ، گلی وا نکنی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.