ایران عزیز خدانگهدار – ملا عبدالواحد واعظی

ایران عزیز خدانگهدار

سرزمین مهد علم و عارفان آباد باد

بیرقت در اهتزاز و ملتت دلشاد باد

باچنین حشمت غرورعزت ایران زمین

از گزند روزگار بد کنیش آزاد باد

Hits: 2

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.