اولين عشقم تو بودی

اولين عشقم تو بودی
اولين عشقم تو بودی، آخرين عشقم تو بودی
رفتي از من دل گرفتی، با گپ مردم نمودی
درد و اندوهم فزودی، در سکوت نيمه شب ها
با خودم تنها نشستم، نغمه مرگم سرودم
کاش هرگز من نبودم، کاش هرگز من نبودم
خود بگو با من چه هستی، سرکش و مغرور و مستی
عشق يعنی نيمه مردن، رشته ی هستی بريدن
آه ای عشق از کجايی، از جهان حسن هايی
با دل افسرده من، سالها شد آشنايی
کاش هرگز من نبودم، کاش هرگز من نبودم
بکوشش: احمد فهیم هنرور
استانبول، ترکیه
2002-2003
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.