اوسسه‌سي‌ بولماز – مختومقلی فراغی

اوسسه‌سي‌ بولماز

الله‌ني‌ ياد اديپ‌، حقي‌ گوزله‌سنگ‌

دنگ‌مه‌-دنگ‌ سودانينگ‌ اوسسه‌سي‌ بولماز

دعوا كناريندا يالان‌ سوزله‌سنگ‌

گمان‌سيز يانار سن‌، توسسه‌سي‌ بولماز

اوقي‌ باش‌ وقتينگي‌، بولاور مفتي‌

اگر بولاجاق‌ سن‌ رسول‌ امتي‌

زو بيلن‌ ايبرسنگ‌ قوينا بير ايتي‌

قورت‌ گلنده‌، قوينا ايسسي‌سي‌ بولماز

بو سوزي‌ دييمه‌سم‌، زبانيم‌ گيجار

اوز كونگلونگ‌ قويماسانگ‌، دوست‌ كونگلي‌ اينجار

بغدادده‌ نار بيشسه‌، تورشيزده‌ اينجير

هرات‌ دك‌ هيچ‌ يرينگ‌ پسته‌سي‌ بولماز

بو سوزي‌ دييمك‌ليك‌ بيزلره‌ ناميس‌

بير معجزات‌ گوردوم‌، دييديم‌: “الهپيس‌!”

بغدادده‌ قيش‌ بولماز، قيرقيزده‌ توموس‌

بولغارينگ‌ شهري‌نينگ‌ ياسسي‌سي‌ بولماز

مختومقلي‌، گل‌، قوي‌، بو بلند يولي‌

دييسنگ‌ هم‌ هيچ‌ كيمسه‌ اينانماز حالي‌

آلسانگ‌ بير ساري‌ ديش‌ قارري‌ عيالي‌

اويناشانگدا، هيچ‌ بير ايسسي‌سي‌ بولماز

الله‌ني‌ ياد اديپ‌، حقي‌ گوزله‌سنگ‌

دنگ‌مه‌-دنگ‌ سودانينگ‌ اوسسه‌سي‌ بولماز

دعوا كناريندا يالان‌ سوزله‌سنگ‌

گمان‌سيز يانار سن‌، توسسه‌سي‌ بولماز

اوقي‌ باش‌ وقتينگي‌، بولاور مفتي‌

اگر بولاجاق‌ سن‌ رسول‌ امتي‌

زو بيلن‌ ايبرسنگ‌ قوينا بير ايتي‌

قورت‌ گلنده‌، قوينا ايسسي‌سي‌ بولماز

بو سوزي‌ دييمه‌سم‌، زبانيم‌ گيجار

اوز كونگلونگ‌ قويماسانگ‌، دوست‌ كونگلي‌ اينجار

بغدادده‌ نار بيشسه‌، تورشيزده‌ اينجير

هرات‌ دك‌ هيچ‌ يرينگ‌ پسته‌سي‌ بولماز

بو سوزي‌ دييمك‌ليك‌ بيزلره‌ ناميس‌

بير معجزات‌ گوردوم‌، دييديم‌: “الهپيس‌!”

بغدادده‌ قيش‌ بولماز، قيرقيزده‌ توموس‌

بولغارينگ‌ شهري‌نينگ‌ ياسسي‌سي‌ بولماز

مختومقلي‌، گل‌، قوي‌، بو بلند يولي‌

دييسنگ‌ هم‌ هيچ‌ كيمسه‌ اينانماز حالي‌

آلسانگ‌ بير ساري‌ ديش‌ قارري‌ عيالي‌

اويناشانگدا، هيچ‌ بير ايسسي‌سي‌ بولماز

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.