ارغنداو د غرو لمنې – احمد شاه ابدالی

ارغنداو د غرو لمنې
د غاټول په ګلو سرې شوې
د دامان هوسۍ دي مستې
زرغونې ورته دری شوې
د باغو ونې ویښیږي
د بلبلو پرې نارې شوې
آسمان مځکه ټوله خاندي
نوې نوې نندارې شوې
واه، دا څه نوې ژوندون دی
دا نسیم راغې له کومه
چې یې نوی روح وطن ته
وباسه له خپل قدمه
به وا جوړ ملی اختر دی
نجونو سره کړه خپل لاسونه
په ملالو غاړو زانکي
د روپو سپین امیلونه
لور په لور یې خپاره کړي
پرتندي تور اوربلونه
له کیږدیو راوتلي
پر دښتو کړي اتڼونه
زلمیان هم ټوپک په غاړه
پښتنې ترانې وایي
په ملي جوش او خروش بیا
ننګیالي پلرونه ستايي
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.