آنی که به قد ز سرو آزاده تری – حزین لاهیجی

آنی که به قد ز سرو آزاده تری
دل را، ز بهشت نقد آماده تری
در رهگذرت ز خاک افتاده ترم
گر هست، بیار از من افتاده تری
رباعیات حزین لاهیجی
www.facebook.com/rumibalkhi.af
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.