آغوش نوازش – ملا عبدالواحد واعظی

آغوش نوازش

به عزت گاه دل چون آتشی فرمانروا باشد
ادب پیمای این گنج سعادت تا کجا باشد

سحر خیزان عجب نقشی بمحراب دعا دارند
که در خلوت سرای دل حضور کبریا باشد

چو الفت خانه ئ دل جای الطاف خدا گردید
محبت هر طرف بهر وجودت آشنا باشد

به آب عجز دیده گر بساط دل بیارایند
به پیشگاه اجابت حرف اول اصفیا باشد

غرور و کبر و نخوت در بساط دل نمی ارزد
صفای ماه و مهر از نقش فرش بوریا باشد

رهی نیکان گرفتن گرد عصیان را بر اندازد
بریزد گر چه بر تن چون غبار آسیا باشد

کسی را خلق خوش و خصلت نیکو به بار آید
به بام عیش دنیا محرم شاه و گدا باشد

بمنظور هوای بال و پر داشتن چه میخواهی
کنون مرغ همایت تا ثریا بر هوا باشد

به بوستان سعادت آرزو گل غنچه بکشاید
به آغوش نوازش بوی مهرش هر کجا باشد

جنون در بحر استغنای دل یک عالمی دارد
به مطلب میرساند گر چه خون سر تا بپا باشد

در این صحرا کجا یابی طبیب درد خود واعظ
وصول فیض شهنازت به هر دردی دوا باشد

Hits: 3

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.