آتشکده دل همایون شاه عالمی

آتشکده دل
تا روح و روان ها را در بند همــی آری
جان محـــو ِ تو میگردد پیوند همــی آری
تن گشته فـــــدای ِ تو دل محو ِ لقــای ِ تو
ذوق دل ِ مسکـــــینم صــد چند همی آری
نادیده گرفــــتارم در عــــــــشق سزاوارم
بر دیدۀ خونبارم سوگــــند هــــمـــی آری
ای دولــــــــت و دنیایم ای اوج ِ تمـــــنایم
دل را به خیـــــــالاتی خورسند همی آری
جز تو نَفَـــــسم نَبوَد دام و هــــــوسم نبوَد
کی بر لب ِ ناشـــــادم لبخـــــند همی آری
تا آتش قلــــبم را از خــــــــــاک بباد آری
آب رخ ِ چشـمــــم را چون دند همی آری
امواج ِ گــــــل ِ حسنت دلبرده هزاران را
وین عاشق نادان را دلــــــــبند همی آری
تا شور و شر ما را خاموش همی گـیری
آتشکــــــــدۀ دل را الـــــــــوند همی آری
تا بنده (همایون) شد پرکنده و دلخون شد
شادی و خوشی از دل رفــتند همی آری؟
24 فبروری 2012م
گینزول – کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.