Шаби Васл Асту Тай Шуд Номаи Ҳаҷр,

Шаби васл асту тай шуд номаи ҳаҷр,
Саломун фия ҳатто матлаъ-ул фаҷр.
Дило, дар ошиқӣ собитқадам бош,
Ки дар ин раҳ набошад кори бе аҷр.
Ман аз риндӣ нахоҳам кард тавба,
Валав озитанӣ билҳачр валҳаҷр,
Баро, эй субҳи равшандил, Худоро,
Ки бас торик мебинам шаби хаҷр.
Дилам рафту надидам рӯи дилдор,
Фиғон аз ин татовул, оҳ аз ин заҷр.
Вафо хоҳӣ, ҷафокаш бош, Ҳофиз
Фаиннал рабҳа вал ҳисрона филтаҷр.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.