Магар Насими Сахар Бӯи Эулфи Ери Мгиаст.

Магар насими сахар бӯи эулфи ери мгиаст.
Ки рохати дили ранчури бекарори мая аст!
Ба хоб дарнаравад бахти умри ман хама умр
Гараш 6а хоб бубинам, ки дар канори ман аст.
Агар муоина бинам, ки касди чон дорад,
Ба чон музоикд бо дӯстон на кори иан аст!
Ҳакикат он ки на дархӯри ӯст чони азю,
Валек дархӯри имкону иқтидори ман аст.
На ихтиёри ман аст ин муомилот, лекин
Ризои дӯст мукаддам бар ихтиёри ман аст.
Агар хазор ғам аст аз ҷафои ӯ бар дил,
Ҳанӯз бандаи ӯям, ки ғамгусори ман аст.
Даруни хилвати мо ғайр дарнаменғунҷад,
Бирав, ки хар кӣ на ёри ман аст, борн ман асг!
Ба лолазору гулистон намеравад дили ман,
Ки ёди дӯст гулистону лолазорн ман аст!
Ситамгаро, дили Саъдӣ бисӯхт дар талабат,
Дилат насӯхт, ки мискин умедвори ман аст?
В-агар муроди ту ин аст, – бемуродии ман,
Тавофуте накунад чун муроди ёри ман аст!
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.