Зи Гиря Мардуми Чашмам Нишаста Дар Хун Аст,

Зи гиря мардуми чашмам нишаста дар хун аст,
Бубин, ки дар талабат ҳоли мардумон чун аст.
Ба ёди лаъли лабу чашми масти майгунат
Зи ҷоми ғам маи лаъле, ки мехӯрам хун аст.
Зи машриқи сари кӯй офтоби талъати ту
Агар тулӯъ кунад, толеам ҳумоюн аст.
Ҳикояти лаби Ширин каломи Фарҳод аст,
Шиканҷи турраи Лайлӣ мақоми Маҷнун аст.
Дилам биҷӯ, ки қадат ҳамчу сарв дилҷӯяст,
Сухан бигӯ, ки каломат латифу мавзун аст.
Зи даври бода ба ҷон роҳате расон, соқӣ,
Ки ранҷи хотирам аз ҷаври даври гардун аст.
Аз он даме, ки зи чашмам бирафт рӯди азиз,
Канори домани ман ҳамчу рӯди Ҷайҳун аст.
Чӣ гуна шод шавад андаруни ғамгинам
Ба ихтиёр, ки аз ихтиёр берун аст.
Зи бехудӣ талаби ёр мекунад Ҳофиз,
Чу муфлисе, ки талабгор-и ганҷи Қорун аст.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.