Бори Дигар Аз Роҳ Суйи Чоҳ Расидем – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Бори дигар аз роҳ суйи чоҳ расидем
В-аз ғурбати аҷсом ба Аллоҳ расидем!
Бо асп бад-он шоҳ касе чун нарасидаст,
Мо асп бидодему бад-он шоҳ расидем!
Чун абр басе ашк дар ин хок фишондем
В-аз абр гузаштему бад-он моҳ расидем!
Ай таблзанон, навбати мо гашт, бикӯбе!
В-ай турк, бурун о, ки ба хиргоҳ расидем!
Якчанд чу Юсуф ба буни чоҳ нишастем,
З-он сар расан омад, ба сари чоҳ расидем!
Мо чанд санам пеши Муҳаммад бишикастем,
То дар санами дилбари дилхоҳ расидем!
Наздиктар оед, ки аз дур расидем
В-аҳвол бипурсед, ки аз роҳ расидем!
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.