Биёед Биёед Ба Гулзор Бигардем – Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ

Биёед, биёед, ба гулзор бигардем,
Бар ин нуқтай иқбол чу паргор бигардем!
Биёед, ки имрӯз баиқболу бапирӯз
Чу ушшоқи навомӯз бар он ёр бигардем!
Басе тухм бикиштем, дар ин шӯра бигаштем,
Бар он ҳаб, ки нагунҷид дар анбор, бигардем!
Ҳар он рӯй, ки пушт аст, ба охир ҳама зишт аст,
Бар он ёри накурӯйи вафодор бигардем!
Чу аз хеш биранҷем, забуни шашу панҷем,
Яке ҷониби хумхонаи хаммор бигардем!
Дар ин ғам чу низорем, дар он дом шикорем,
Дигар кор надорем, дар ин кор бигардем!
Чу мо бесару поем, чу зарроти ҳавоем,
Бар он нодира хуршед қамарвор бигардем!
Чу дӯлоб чи гардем пур аз нолаву афғон?!
Чу андешаи бешиквату гуфтор бигардем!
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.